Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Paul Éluard

Paul Éluard
Je te l’ai dit pour les nuages


Je te l’ai dit pour les nuages
Je te l’ai dit pour l’arbre de la mer
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l’œil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l’ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

***

Πωλ Ελυάρ
Σου το ‘πα για τα σύννεφα


Σου το ‘πα για τα σύννεφα
Σου το ’πα για το δέντρο το θαλασσινό
Για κάθε κύμα και για τα πουλιά μέσα στα φύλλα
Για του ρόχθου τα βότσαλα
Τα χέρια τα ζεστά και γνώριμα
Για το μάτι που γίνεται πρόσωπο ή τοπίο
Και του δίνει ο ύπνος πάλι το χρώμα τ’ ουρανού του
Για τη νύχτα που την ήπιανε όλη
Για της δημοσιάς την καγκελόπορτα
Για τ’ ανοιχτό παράθυρο για το ξέσκεπο μέτωπο
Σου το ’πα για τους στοχασμούς σου για τα λόγια σου
Κάθε χάδι κάθε πίστη μες στο μέλλον επιβιούν.

(Ο. Ελύτη, Δεύτερη γραφή, Ίκαρος)

***
I Said It To You
I said it to you for the clouds

 
I said it to you for the tree of the sea
For each wave for the birds in the leaves
For the pebbles of sound
For familiar hands
For the eye that becomes landscape or face
And sleep returns it the heaven of its colour
For all that night drank
For the network of roads
For the open window for a bare forehead
I said it to you for your thoughts for your words
Every caress every trust survives.